GARANTIE

Garantie.

 1. Garantie
  1. Op bijna alle producten die via de website besteld kunnen worden wordt een garantie gegeven van 24 maanden, bij particulier gebruik. Deze garantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de consument toekent.
  2. Garantie op de door de servicedienst van Jetdirect uitgevoerde werkzaamheden beperkt zich tot 3 maanden op de gerepareerde of vervangen onderdelen.
  3. De klant kan geen beroep op de garantie doen indien een gebrek en/of schade aan het product het gevolg is van: 
   + normale slijtage;
   (b.v. o-zon generator mee laten lopen de op 24uurs circulatiepomp)
   + verkleuring;
   (b.v. invloed van zonlicht of chemicalien)
   + onoordeelkundig gebruik;
   (b.v. plaatsing kunststof delen in volhouten wanden van een hottub. Kunststof delen die te heet kunnen worden.)
   + oneigenlijk gebruik;
   (b.v. gebruik pompen t.b.v. viskwekerij. Toepassing in commercieele spa’s. Toepassing in zoutwater systemen)
   + onoordeelkundig installatie;
   (b.v. toepassen onjuiste materialen of combinatie van materialen, onjuiste buismaten, onjuiste verhouding binnen het systeem (onjuist vermogen pomp/verwarming), luchtinsluiting door constructie)
   + installatie in strijd met de gebruiksaanwijzing;
   (b.v. 230V gevoede onderdelen in vochtige of onbeschermde omgeving. “Droog testen” van pomp of verwarming)
   + niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
   (b.v. niet- of onjuist plaatsen nieuwe terugslagklep bij vervangen o-zon generator)
   + wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;
   (b.v. verwijderen/aanpassen/onklaar maken van temperatuur-, druk-, doorstroom beveiligingen)
   + schade veroorzaakt door brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; (b.v. schade door vocht in technische ruimte. Vriesschade.)
   + schade die het gevolg is van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
   (niet toepassen lokale regels. Voor Nederland is dat onder andere de NEN-1010)